NAŠE PROJEKTY A AKTIVITY

KASTRAČNÝ PROGRAM

Cieľom programu je zastaviť populačný rast nechcených spoločenských zvierat a tým sa v budúcnosti vyhnúť vznikaniu ďalších karanténnych zariadení, ktoré otázku nechcených zvierat riešia nehumánnym zabíjaním.

Štatisticky sa jedná o tisíce novonarodených psov a mačiek a tisíce ročne utopených, vyhodených zastrelených, či utratených v karanténnych zariadeniach. (Zdroj: http://www.cskp.eu/)

OZ Trenčiansky Útulok podporuje túto myšlienku a zapája sa do tohto programu tým, že dospelých psíkov a negravidné fenky kastruje.

Psíkovia u nás nie sú utrácaní!! Robíme všetko preto, aby šli do domovov - či už pôvodných alebo nových.

... Kto nám dal právo rozhodovať, ktorý tvor bude žiť a ktorý nie?

SPOLUPRÁCA S DEŤMI A MLÁDEŽOU

Oslovila nás pani učiteľka Diana Kostrová zo súkromnej škôlky Detský zámok Kvetinka v Trenčíne s veľmi zaujímavým projektom.

Myšlienka projektu: 

Každé dieťa túži mať psíka, ale nie každé ho môže doma mať. Tak budeme opustenému psíkovi (psíkom) aspoň patrónom.

Cieľom projektu bolo: 

  • pomoc pre psíkov z Trenčianskeho útulku, po materiálnej aj finančnej stránke
  • vybudovať u detí  kladný vzťah k zvieratkám a osvojiť si  problematiku ,, zahodených, nechcených  psíkov“,
  • viesť deti k empatii, zodpovednosti, povinnostiam 
  • projekt úzko súvisí s projektom Canisterapie, ktorý bude pokračovať na jar 2016

VIAC FOTO

Oslovili sme s ponukou vytvoriť predmety do charitatívnej aukcie Základnú školu vo Veľkom Bieli. Deti sa zapojili do projektu:

"Vdýchni starým veciam nový život a pomôž psíkom v útulku!!"

Pod vedením pani riaditeľky a jej kolegýň, vytvorili spolu s deťmi veľmi pekné predmety, ktoré ste si mohli zakúpiť v aukcii. 

Cieľom projektu bolo:

  • podporiť kreativitu a komunikáciu detí
  • zvýšiť povedomie detí o nechcených psíkoch v útulku, o fungovaní útulkov a karanténnych staniciach na dobrovoľníckej báze, vysvetliť si pojmy dražba (aukcia) – ako funguje.
  • pomôcť Trenčianskemu útulku pri vytváraní predmetov, ktoré možno vydražiť

VIAC FOTO