Canisterapia a jej využitie u pacientov s autizmom a po cievnej mozgovej príhode

Canisterapia a jej využitie u pacientov s autizmom a po cievnej mozgovej príhode

AUTORKA: Dominika Jančová

Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka. Pre dokázané účinky je možné ju označiť aj ako priamu liečebnú metódu. Je prínosná pri mnohých stavoch a u ľudí všetkých vekových kategórií. Môže pôsobiť na psychickú, fyzickú i sociálnu oblasť. Ako každá terapia, aj canisterapia má aj svoje kontraindikácie. Read more about Canisterapia a jej využitie u pacientov s autizmom a po cievnej mozgovej príhode