ČIPOVANIE PSOV

ČIPOVANIE PSOV

Cieľom čipovania psov je celoplošná evidencia psov, vďaka ktorému sa uľahčí evidencia v jednotlivých mestských častiach, zjednoduší sa evidencia útulkových psov.

Aplikáciu transpondéra – mikročipu, môže vykonávať len veterinárny lekár, ktorý je aj zodpovedný za prevedenú aplikáciu. Čip sa aplikuje do podkožia na ľavú stranu krku. Samotná aplikácia je podobná vakcinácii, len ihla aplikátora je o niečo hrubšia. Mikročip je malé teliesko o veľkosti zrnka ryže (približne 10 x 2 mm) a je naprogramovaný číselným kódom, ktorý je jedinečný a neopakovateľný a tým zabezpečuje celoživotné nezameniteľné označenie zvierat. Mikročip je možné aktivovať iba špeciálnym čítacím zariadením (čítačkou), ktorého rádiofrekvenčné impulzy dodávajú mikročipu potrebnú energiu k spätnému vysielaniu zakódovanej číselnej kombinácie. Číselný kód je zaznamenaný na displeji čítacieho zariadenia. Všetky informácie spojené s kódom Vášho psa sú zaznamenané v Centrálnom registri spoločenských zvierat (CRSZ)

V bodoch:

 • Zmena majiteľa psa (darovanie, predaj):
  Pred zmenou majiteľa psa musí byť tento pes označený čipom, bez ohľadu na vek šteňaťa.
  Pri zmene majiteľa bude musieť pôvodný vlastník psa nahlásiť zmenu i údaje o novom vlastníkovi do 21 dní prostredníctvom veterinárneho lekára. Rovnako má postupovať aj pri úhyne psa. Pokuta vo výške: 400-3500 €.
 • Registrácia psa do centrálnej databázy:
  Čipovanie zabezpečia veterinárni lekári, ktorí budú musieť psa do 24 hodín zaevidovať do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ). Ak psík nebude začipovaný, a teda neevidovaný v Centrálnom registri spoločenských zvierat, nebude možný jeho ďalší predaj. Povinnosťou majiteľa je skontrolovať si, či je pes evidovaný v CRSZ. Dá sa to aj online.
 • Množenie zvierat:
  V prípade plánovaného rozmnožovania musí dať majiteľ suku zaregistrovať ešte pred pripustením.
  V prípade neplánovaného otehotnenia ju musí dať čipovať bezodkladne.
 • Šteňatá:
  Povinnosť čipovať psa najneskôr do 12. týždňa veku zvieraťa. V prípade predaja alebo darovania sa čipuje bez ohľadu na vek.

Veterinárny lekár nesmie vykonať žiadne úkony na psovi, ktorý nemá mikročip, inak mu hrozí pokuta až 20-tisíc eur.
Majiteľovi neoznačeného psa hrozí pokuta 50 eur, pri podnikateľoch a firmách je sadzba od 400 do 3 500 eur.