ČIPOVANIE PSOV

ČIPOVANIE PSOV

Cieľom čipovania psov je celoplošná evidencia psov, vďaka ktorému sa uľahčí evidencia v jednotlivých mestských častiach, zjednoduší sa evidencia útulkových psov.

Aplikáciu transpondéra – mikročipu, môže vykonávať len veterinárny lekár, ktorý je aj zodpovedný za prevedenú aplikáciu. Čip sa aplikuje do podkožia na ľavú stranu krku. Samotná aplikácia je podobná vakcinácii, len ihla aplikátora je o niečo hrubšia. Mikročip je malé teliesko o veľkosti zrnka ryže (približne 10 x 2 mm) a je naprogramovaný číselným kódom, ktorý je jedinečný a neopakovateľný a tým zabezpečuje celoživotné nezameniteľné označenie zvierat. Mikročip je možné aktivovať iba špeciálnym čítacím zariadením (čítačkou), ktorého rádiofrekvenčné impulzy dodávajú mikročipu potrebnú energiu k spätnému vysielaniu zakódovanej číselnej kombinácie. Číselný kód je zaznamenaný na displeji čítacieho zariadenia. Všetky informácie spojené s kódom Vášho psa sú zaznamenané v Centrálnom registri spoločenských zvierat (CRSZ)

V bodoch:

Termíny:
Pes narodený pred 31. augustom 2018 má byť začipovaný do 31. októbra 2019.
Pes narodený po 1.9.2018 má byť začipovaný najneskôr do 12. týždňa veku zvieraťa.

Zmena majiteľa psa (darovanie, predaj):
Pred zmenou majiteľa psa musí byť tento pes označený čipom, bez ohľadu na vek šteňaťa.
Pri zmene majiteľa bude musieť pôvodný vlastník psa nahlásiť zmenu i údaje o novom vlastníkovi do 21 dní prostredníctvom veterinárneho lekára. Rovnako má postupovať aj pri úhyne psa. Pokuta vo výške: 400-3500 €.

Registrácia psa do centrálnej databázy:
Čipovanie zabezpečia veterinárni lekári, ktorí budú musieť psa do 24 hodín zaevidovať do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ). Ak psík nebude začipovaný, a teda neevidovaný v Centrálnom registri spoločenských zvierat, nebude možný jeho ďalší predaj. Povinnosťou majiteľa je skontrolovať si, či je pes evidovaný v CRSZ. Dá sa to aj online.

Množenie zvierat:
V prípade plánovaného rozmnožovania musí dať majiteľ suku zaregistrovať ešte pred pripustením.
V prípade neplánovaného otehotnenia ju musí dať čipovať bezodkladne.

Šteňatá:
Povinnosť čipovať psa najneskôr do 12. týždňa veku zvieraťa. V prípade predaja alebo darovania sa čipuje bez ohľadu na vek.

Veterinárny lekár nesmie vykonať žiadne úkony na psovi, ktorý nemá mikročip, inak mu hrozí pokuta až 20-tisíc eur.
Majiteľovi neoznačeného psa hrozí pokuta 50 eur, pri podnikateľoch a firmách je sadzba od 400 do 3 500 eur.