POZOR!! DERATIZÁCIA!!

POZOR!!! V TRENČÍNE PREBIEHA DERATIZÁCIA!! TERMÍN: 1. 5. 2018 do 31. 5. 2018
LOKALITA: sídlisko Kvetná; Zámostie – Nové Zlatovce, Zlatovce; Zámostie – pred železnicou; JUH; Centrum – Dolné mesto; Bytovky pri Leoni; Noviny; Sihoť I., II., III., IV; Pod Sokolice; Kubra; Kubrica; Opatová.

Upozorňujeme majiteľov domácich a spoločenských zvierat, aby v čase vykonávania deratizácie zvýšili kontrolu ich pohybu na verejných priestranstvách zelene a zabránili tým kontaktu zvierat s návnadami.

VIAC INFO: http://stary.trencin.sk/index.php?s-cv-contentID=12288&s-cv-embeddedID=127325