EVIDENCIA PSOV – PLATÍ PRE MESTO TRENČÍN

Na základe Všeobecne záväzného nariadenie č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2002 o podmienkach držania psov v meste Trenčín​ platí: Každý držiteľ psa na území mesta Trenčín je povinný prihlásiť / odhlásiť psa do / z evidencie. Potrebné doklady Evidenčný list psa (aktuálne tlačivo nájdete tu: www.trencin.sk/14854) – vyplnený priniesť osobne z dôvodu vydania evidenčnej … Čítať ďalej EVIDENCIA PSOV – PLATÍ PRE MESTO TRENČÍN