2%

DARUJTE 2% (3%) Z VAŠICH DANÍ NA DOBRÚ VEC

Pokiaľ ste v tomto kalendárnom roku nikomu nedarovali 2% (3%) z Vašich daní a nechcete aby prepadli v prospech štátu, môžete ich darovať napríklad nám, verte že ich použijeme iba na dobrú vec, pre našich havkov.

Nemusíte sa báť, nič neplatíte naviac, sú to peniažky, ktoré sa Vám strhávajú každý mesiac z výplaty. Ale teraz máte možnosť rozhodnúť, kto a ako využije Vaše 2% (3%).

AKO TO FUNGUJE?

Údaje, ktoré potrebujete uviesť do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane....

POZOR ZMENA ADRESY

Obchodné meno alebo názov: Trenčiansky ÚTULOK
Sídlo: Inovecká 60, 911 01 Trenčín
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
IČO: 42152844

Tlačivá na stiahnutie

Termíny

Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Vystaví Vám Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

Do 31.10.2020 doručte na daňový úrad vyplnené daňové priznanie (so zaplateným nedoplatkom dane).

Do 30.11.2020 doručte na daňový úrad vyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Platí pre tých, ktorý odovzdali daňové priznanie a neuviedli tam organizáciu, ktorej chcú darovať 2 % z dane.

AKTUALIZOVANÉ 13.10.2020

ZAMESTNANEC

Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.(Zároveň sa ho môžete spýtať, či môžete darovať 2% resp. 3% z dane, pretože pokiaľ ste poberateľom bonusov na deti a príp. iných zvýhodnení, Vaša daň sa kráti a v niektorých prípadoch nie je dostatočne vysoká na to, aby ste mohli darovať 2% alebo 3% organizácii. Túto informáciu Vám budú vedieť povedať aj na daňovom úrade.)
Na poukázanie 2% (3%) sú potrebné minimálne 3€.

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
Obe tlačivá zašlite/doručte na Daňový úrad do 30. apríla.

FYZICKÁ OSOBA

Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane alebo 3%, ak ste v predchádzajúcom roku boli dobrovoľníkom a dobrovoľnícky ste odpracovali viac ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolonky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote do 31. marca na daňový úrad.

PRÁVNICKÁ OSOBA

Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného je 8€.
Vypočítajte si Vaše 1% alebo 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa.

a) Ak právnická osoba (firma) v predchádzajúcom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v tomto roku (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
b) Ak právnická osoba (firma) v predchádzajúcom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v tomto roku (zvyčajne do 31.3.) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú uvedené kolonky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad, zvyčajne do 31. marca.

KTO MÔŽE DAROVAŤ 3%?

Darovať 3 % môže fyzická osoba, ktorá dobrovoľnícky odpracovala viac ako 40 hodín. Nezáleží na tom, či ste to odpracovali u nás alebo pre inú vhodnú organizáciu. Vypočítajte si 3% z Vašich daní. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • ​Pokiaľ ste dobrovoľnícky pracovali u nás a chcete darovať 3% nám - oboznámte o tom vedúcu vopred. Poradí Vám, vydá príslušné potvrdenie a v prípade potreby pomôže s vyplnením príslušného tlačiva.
  • Pokiaľ ste dobrovoľnícky pracovali u nás a chcete darovať 3% inej organizácii - oboznámte o tom vedúcu vopred, aby Vám vydala príslušné potvrdenie, ktoré je potrebné doložiť k daňovému priznaniu alebo k tlačivu "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby".
  • Pokiaľ ste dobrovoľnícky pracovali pre inú organizáciu a chcete 3% darovať nám: bude potrebné doložiť k daňovému tlačivu alebo k tlačivu "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" nasledujúce potvrdenie, ktoré Vám vystavia v danej organizácii. Ako má vyzerať potvrdenie? (Je to príklad, formát sa môže mierne líšiť.) - UKÁŽKA TU!!

Údaje, ktoré potrebujete uviesť do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane....:

Obchodné meno alebo názov: OZ Trenčiansky ÚTULOK
Sídlo: Inovecká 60, 911 01 Trenčín
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42152844

AKÉ PODMIENKY TREBA SPLNIŤ

Poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2% (3%) môžete vtedy, ak ste súčasne splnili tieto podmienky:

  • nemáte do lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani z príjmov,
  • vo vyhlásení ste určili len jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane s uvedením príslušnej sumy,
  • podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá, pričom za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus.